top of page
Search
  • Erik Bergström

Kroppsdrömmar


Åren har gått. Hej! Jag skriver lite igen. Någonting jag kontemplerat över av och till sedan min hemkomst från Kina har varit människors relationer till sina kroppar. Jag blir förundrad gång på gång över hur skambelagt det verkar vara för så många att vilja något gott för sin kropp. Att ens tänka någonting gott om den. Varför vågar vi alla inte älska våra kroppar?

Redan när jag startade drömkroppen fick jag frågan varför jag valt ett så ytligt namn på hemsidan. ”Ytligt?” svarar jag. Vår kropp är det dyrbaraste vi har. Ovärderlig. Det är också det enda vi någonsin faktiskt har. I den finns allt vi är. I vår kropp sitter våra drömmar, vår vilja, vår framtid. När vi tar hand om vår kropp tar vi hand om vår förmåga att tänka, att förverkliga och att hjälpa andra. Det finns ingen separation mellan vår kropp och oss själva.

Vi alla sätter mål och vi har alla drömmar. Vi har drömmar om våra hem, våra relationer och om vårt arbete. De allra flesta längtar efter sin drömsemester. Våga drömma om din kropp! Våga vilja din kropp allting gott! Våga sikta på drömkroppen!

Känn stolthet i din strävan! Vi är här för att fira livet, för att ta hand om oss själva och varandra!

Ödmjukast, Erik Bergström


514 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page